Nowy sprzęt dla OSP w Gminie Władysławowo

Przenośne działko wodno-pianowe, piła do stali i betonu, nożyce oraz rozpieracz akumulatorowy, kombinezon do pracy w wodzie, czy ponton – to tylko część sprzętu, jaki trafił do Ochotniczych Straży Pożarnych z Władysławowa, Chłapowa, Jastrzębiej Góry i Karwi w ramach projektu unijnego, obejmującego wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

O potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa, nikogo przekonywać nie trzeba. Tym bardziej cieszy fakt, że przed gorącym okresem sezonu letniego, OSP z Gminy Władysławowo otrzymały nowy sprzęt, dzięki któremu ich możliwości, jak i efektywność niesienia pomocy są jeszcze większe. – Członkostwo w Związku Międzygminnym Zatoki Puckiej przynosi zamierzone efekty. Po uzyskanym dofinansowaniu na kompleksową przebudowę ul. Hryniewieckiego, teraz korzystamy z kolejnych, niezmiernie ważnych środków unijnych, bo związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że otrzymane wyposażenie sprawdzi się w praktyce i posłuży w niesieniu pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia – mówi Burmistrz Władysławowa Roman Kużel.

Cztery jednostki pożarnicze z Gminy Władysławowo otrzymały sprzęt w zestawieniu zajmujący aż 47 pozycji! Strażacy wzbogacili się m.in. o: przenośne działko wodno-pianowe, pilarki ratownicze, pilarki do drewna, piłę do stali i betonu, zestaw uniwersalnych narzędzi ratowniczych, nożyce akumulatorowe, rozpieracz akumulatorowy, kombinezon wypornościowy ratowniczy, kombinezon do pracy w wodzie, skafander suchy lodowy, ponton i wiele innych. Łączny koszt wyposażenia, jakie trafiło do OSP z najdalej na północ wysuniętej gminy w Polsce, wyniósł niespełna 600 tysięcy złotych, z czego blisko 480 tysięcy pochodzi ze środków unijnych, a brakujące ok. 100 tysięcy złotych dołożyła Gmina Władysławowo.

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.