2.1 Opis wnioskodawcy

     Wnioskodawcą projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” jest Związek Międzygminny Zatoki Puckiej. Partnerami projektu są: Gmina Miasta Puck, Gmina Puck oraz Gmina Władysławowo.