1.3.4 Opis wybranego wariantu - Gmina Władysławowo

Zakres projektu Gminy Władysławowo dotyczy zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia specjalistycznych akcji ratowniczych przez OSP z terenu Gminy Władysławowo. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz sprzętu.

Tabela 11. Wykaz sprzętu ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Władysławowo