1.1.2 Opis techniczny infrastruktury – stan aktualny

Projekt będzie realizowany na terenie Powiatu Puckiego w miejscowościach: 

- Puck 
- Jastrzębia Góra
- Karwia
- Chłapowo
- Władysławowo
- Mrzezino 
- Gnieżdżewo 
- Starzyno 
- Strzelno


 
Rysunek 13. Lokalizacja projektu. Źródło: Opracowanie własne. 
 

MIASTO PUCK - MOKSiR
 

     Obecne wyposażenie jednostek ratowniczych na terenie Gminy Miasta Puck w zakresie ratownictwa wodnego jest niedostateczne. W zakresie prowadzenia akcji ratowniczych na wodzie oraz terenach kąpielisk brak jest sprzętu umożliwiającego patrolowanie oraz szybkie przemieszczanie ratowników. Na obiektach MOKSIR tj. jednostki prowadzącej kąpielisko, znajdują się minimalne wyposażenie w postaci: łodzi wiosłowej dla ratowników, torby medycznej z AMBU, wieży dla ratowników (kąpielisko strzeżone) oraz krzesła obserwacyjnego. W oparciu o ww. wyposażenie nie jest możliwe prowadzenie akcji ratowniczej poza obszarem bezpośredniego przebywania ratowników w szczególności na wodach Zatoki Puckiej, gdzie przebywa duża liczba osób uprawiających sporty wodne typu: żeglarstwo, windsurfing lub kite surfing. Nie funkcjonuje również żaden profesjonalny system łączności oraz powiadamiana. 

 

GMINA PUCK - OSP MRZEZINO, OSP GNIEŻDŻEWO, OSP STARZYNO, OSP STRZELNO

 

 W ramach projektu Gmina Puck planuje doposażyć 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:

     Obecnie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wymienione powyżej nie dysponują odpowiednim sprzętem pozwalającym na podejmowanie samodzielnych działań w stopniu podstawowym w zakresie ratownictwa, medycznego, technicznego, wodnego, wysokościowego, chemicznego oraz poszukiwawczego.

     Dla przykładu OSP Mrzezino posiada obecnie na wyposażeniu jest samochód bojowy GBAM-Star 244 (rok produkcji 1985) , 2 motopompy M-800, pompa pływająca maximum, 3 aparaty powietrzne AP-3, hydrauliczne urządzenie ratownicze "HOLMATRO", agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym, 2 piły spalinowe do cięcia drewna, drabina D-10W. 

W ciągu roku statystycznie Jednostka bierze udział w 70-80 zdarzeniach na terenie całego powiatu. 
 

GMINA WŁADYSŁAWOWO – OSP JASTRZĘBIA GÓRA, OSP KARWIA, OSP CHŁAPOWO, OSP WŁADYSŁAWOWO


W ramach projektu Gmina Władysławowo planuje doposażyć 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:

 
 
Rysunek 14. Siedzina OSP Jastrzębia Góra. Źródło: OSP Jastrzębia Góra. 

     Obecnie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wymienione powyżej nie dysponują odpowiednim sprzętem pozwalającym na podejmowanie samodzielnych działań w stopniu podstawowym w zakresie ratownictwa, medycznego, technicznego, wodnego, wysokościowego, chemicznego oraz poszukiwawczego.

     Dla przykładu Obecnie OSP w Jastrzębie Górze posiada samochód ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Jelcz z rocznika 1996, który przeszedł remont zabudowy w 2004 r. Samochód ten jest bardzo awaryjny i nie spełnia obecnych standardów. Specjalizacją jednostki OSP J. Góra jest ratownictwo techniczne w oparciu o powyższy pojazd, który jest przystosowany do typowych działań ratowniczo- gaśniczych a nie do zdarzeń komunikacyjnych. Powyższe powoduje, że w samochodzie brak jest miejsca na wyposażenie w narzędzia ratownictwa technicznego. OSP dysponuje również podstawowym sprzętem ratunkowym oraz gaśniczym.

     Obecnie jednostka OSP Jastrzębia Góra nie dysponuje odpowiednim sprzętem pozwalającym na podejmowanie samodzielnych działań w stopniu podstawowym w zakresie ratownictwa, medycznego, technicznego, wodnego, wysokościowego, chemicznego oraz poszukiwawczego.