5 Trwałość projektu

     Za utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu odpowiedzialni będą: Gmina Miasta Puck, Gmina Puck oraz Gmina Władysławowo. Gminy posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania majątkiem w postaci wyposażenia oraz dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjnym w postaci Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej, które zapewnią prawidłowe utrzymanie wyposażenia.   

     Po zakończeniu realizacji projektu nie przewiduje się żadnych zmian organizacyjnych i prawnych, które by mogły mieć wpływ na trwałość projektu. W związku z powyższym można stwierdzić, że cele projektu oraz trwałość jego efektów zostaną zachowane w okresie minimum 5 lat od jego zakończenia.